Hai cô giáo Tiếng Anh cùng các em học sinh khối lớp 5 hăng say, sôi động trong buổi ngoại khóa.